Insändare 29.09. 14.11 Kommentera

Vettigt i Västnyland?

I torsdagen V.N. (29.9.11) får man åter en gång läsa om att staden planerar nybyggen vid  sjukhuset i Ekenäs. I sambandet vill man koncentrera allt till Ekenäs, och flytta den bäddavdelning som staden har i Mjölbolsta - det är nu andra gången man från Ekenäs vill stänga Mjölbolsta.

Finns det resurser till allt detta? Har man tänkt hur mycket man sparar med dylika investeringar? Är det vettigt att medvetet tömma sådana vårdutrymmen som är byggda för våra behov  redan för länge sen.

Specialsjukvårdskostnaderna i vår landsända börjar överstiga det det omöjliga, och det bör  tas i beaktande när man sitter och planerar. HNS-koncernen har bolagiserat de flesta verksamheter, men i Ekenäs finns hela skaran tjänstemän som funnits under hela historien.  Finns det några som helst sparplaner, eller går allting ut på att bygga nytt? Jag tror inte att HNS är beredd att utan noggrann planering göra stora nyinvesteringar.

När det gäller specialsjukvården överlag, så kan man inte tänka att vårt lilla område i västnyland skulle  klara alla specialiteter, utan man borde speciellt där hitta samarbetspartners. Då går tankarna till Lojo sjukhus, om man möjligen kunde införliva VNS med Lojo ? Det kostar heller inget att undersöka möjliga alternativ. Man kan inte spara i den ena ändan, samtidigt som man låter det rinna ut i andra ändan, för detta drabbar alla kommuner som använder VNS.

Veikko Wigren